MadeByStudents

Over ons

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de inhoud van de dag(en)/het dagdeel/avond en voor de uitvoering.
2. Er kunnen verschillende mogelijkheden van toepassing zijn v.w.b.t. de inzet van studenten. Deze keuzes worden vooraf met de opdrachtgever besproken en zijn hieronder genoemd:
-De opdrachtegever organiseert het evenement zelf en Landstede levert studenten die deze dag komen helpen.
-Een projectteam van Landstede organiseert het evenement en levert tevens studenten die op de dag zelf komen helpen. De organisatie is dan in handen van één of meerdere stagiaires van het projectteam. De stagiaire kan geen eindverantwoording toegerekend worden.
3. De projectteams leveren een inspanningsverplichting ten aanzien van het project.
4. De opdrachtgever mag de studenten/stagiaires op hun beroepshouding (kleding, inzet, enthousiasme, communicatie, behulpzaamheid enz.) wijzen, wanneer dit als onprofessioneel ervaren wordt.
5. Het project wordt door studenten van Landstede en/of door stagiaires van een projectteam ondersteund/uitgevoerd, zoals van te voren doorgesproken en vastgelegd is.
6. De opdrachtgever voorziet de studenten/stagiaires van eten en drinken naar redelijkheid.
7. Het huren van materialen, die nodig zijn voor de uitvoering van een project, gebeurt op naam en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de materialen, tenzij anders overeengekomen.
9. Eventueel door de student te maken reiskosten, worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever
10. Evaluatie:
- De opdrachtgever houdt na afloop van het project een kort evaluatiegesprek met de studenten en vult het urenformulier in. Dit geldt voor een project genoemd onder punt 2a.
- De opdrachtgever houdt na afloop van het project (of op een ander te bepalen moment) een evaluatiegesprek met de stagiaires van en vult het evaluatieformulier op een in overleg te bepalen moment in. De urefomulieren van de studenten worden ter plaatse ingevuld. Dit geldt voor een project genoemd onder punt 2b.
11. Eén van de stagiaires van de projectteams neemt binnen een week na het uitvoeren van het project contact op met de opdrachtgever.
12. Als het project niet volgens afspraak en naar wens uitgevoerd is door de stagiaires, dan zal er een aangepaste of geen rekening worden verstuurd.
13. Landstede Projectteams Raalte betaalt geen schadevergoeding voor het niet naar wens uitvoeren van de opdracht.
14. Eventueel door studenten veroorzaakte schade zal door de opdrachtgever en student zelf moeten worden afgehandeld. Ook eventuele schade door ingebreke blijven door studenten valt hieronder.
15. Studenten zijn verzekerd bij hun eigen verzekeringsmaatschappij en via Landstede.


ANNULERINGEN/WIJZIGINGEN

1. Als een project niet door kan gaan i.v.m. de weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, dan vindt er tijdig overleg plaats tussen opdrachtgever en contactpersoon van de projectteams of met de verantwoordelijke docent. Op dat moment wordt er gekeken of het project op een ander moment (in het huidige schooljaar of volgende schooljaar) doorgang kan vinden.
- Als er een andere datum afgesproken wordt, dan wordt de opdracht vervolgens aangepast. Dat houdt in dat de datum van uitvoering gewijzigd wordt. De andere verplichtingen blijven van toepassing.
- Wanneer er geen nieuwe datum gevonden wordt, dan komt de opdracht te vervallen. De opdrachtgever is wel aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten van Landstede Sport- en Speluitleen of andere verhuurbedrijven als dit van toepassing is.
2. Wanneer de opdrachtgever niet kan beschikken over de van te voren afgesproken accommodatie, dan wordt dit in ieder geval 14 dagen voor het plaatsvinden van het project, gecommuniceerd met de projectteams. Op dat moment wordt gekeken of het haalbaar is om het draaiboek aan te passen.
- Als de wijziging door te voeren is, dan wordt het draaiboek aangepast in overleg met de opdrachtgever.
- Als de wijziging niet door te voeren is, dan wordt er gekeken of het project op een ander moment (in het huidige schooljaar of volgende schooljaar) doorgang kan vinden. Op dat moment is punt 1a van toepassing. Kan het project niet op een ander moment plaats vinden, dan geldt punt 1b.
3. Als Landstede Projectteams Raalte niet het gevraagde aantal of helemaal geen studenten kan leveren voor een project, dan wordt dit voor de van te voren afgesproken datum gecommuniceerd met de opdrachtgever. Levert Landstede Projectteams Raalte geen studenten, dan komt het contract en daarmee alle voorwaarden/verplichtingen, te vervallen. Gaat de opdrachtgever akkoord met het beschikbare aantal studenten, dan blijft de opdracht en de daarmee samenhangende voorwaarden/verplichtingen van kracht.